متن آهنگ باید میرفتم از مرداد

دهکده موسیقی ایرانیان