متن آهنگ خط و نشان آرون افشار

دهکده موسیقی ایرانیان