متن آهنگ کبوتر خیالم رفت سر بوم یارم

دهکده موسیقی ایرانیان